Skip to main content

Om

Foto: Annika Eriksdotter

Bakgrund

Född i Göteborg 1969. Uppväxt i Östra Ämtervik, Värmland. Magisterexamen i Fri konst från Konsthögskolan Valand i Göteborg, 2005. Utbildad folkhögskollärare vid universitetet i Linköping, 2016. Bosatt och konstnärligt verksam i Östra Ämtervik. Arbetar som lärare i skulptur, teckning mm. vid Kyrkeruds folhögskola

 

Beskrivning av konstnärskap

I min konstnärliga praktik undersöker jag den (ordlösa) kommunikation som kan ske i horisontala och vertikala gränsskikt - gränsskikt där det kan uppstå möten mellan oss människor och den större helhet vi är en del av. Gestaltningarna sker ofta genom naturens spegel; i möten mellan himmel och jord. Mellan hav och land, sjöar, berg och moln.

I arbetet förhåller jag mig till olika rumsliga möjligheter och begränsningar. Laborerar med formers placering och riktning, hur övergångar och kopplingar kan ske mellan golv, vägg och tak. Relationer och gränser till olika rum. Inne - ute, nära - fjärran. Rörelser mellan synliga och osynliga rum, mellan ljusa och mörka. Rumsliga förlopp i tiden. På liknande vis laborerar jag också tvådimensionellt med olika former och deras relationer till en bildytas format och det illusoriska rummet.

Ofta är det erfarenheter från tidigare arbetsprocesser som formar mina val av teknik, skala, färg etc. men inför varje nytt verk söker jag också efter nya material och tillvägagångssätt som kan förstärka essensen hos den undersökta företeelsen. Även en svårstoppad nyfikenhet driver mig. Jag lockas av vad som kan åstadkommas genom olika material och lära mig nya tekniker. Under arbetsprocessen är det viktigt att både vara uthållig och trogen den inledande visionen och samtidigt vara lyhörd för materialets egen önskan och det som visar sig på vägen.

Mina konstverk innehåller ofta små överraskningar för den som är nyfiken och tar sig tid. Jag vill att konstverken ska bära på ett djup som håller över tid samtidigt som det ska gå att finna visuell tillfredställelse för ögonblicket. Några av mina ”färdiga” skulpturer/skulpturinstallationer som jag har visat på utställningar har köpts in och blivit del av den permanenta gestaltningen på Nya operationshuset i Karlstad och Fridenborgs äldreboende i Filipstad.