Skip to main content

Serafim och haren

Ett bildspel som från början var en del av utställningen I ett hus vid skogens slut  blev i samarbete med Elisabet Härenstam och Hans Kvarnström så småningom en liten film; Serafim och haren.